PRAVIDLA

Níže naleznete pravidla dle kterých se řídí CZECH HOBBY HORSING TOUR a další závody pořádané ČHHA či pořádané pod záštitou ČHHA.