Pravidla

Pravidla jsou ve zpracování a budou k dispozici nejpozději do konce sprna 2023.

Co je cílem pravidel?

  • Aktuální pravidla prošla testováním u Hobby Horsing Mladá Boleslav a na základě výsledků testování v reálném provozu budou ještě upravena
  • Standardizace hobby horse (rozměry, hmotnosti)
  • Standardizace překážek (rozměry, bezpečnost)
  • Požadavky na jezdce (dodržení předepsaných chodů, úchop otěží..)
  • Kategorie závodů
  • Školení rozhodčích